Hava Durumu

MİT, hibrit yöntemlerle oyunu değiştirdi!

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "MİT, 2023 yılında devletimizin ali menfaatleri çerçevesinde oyun değiştirici birçok hamleye katkıda bulunmuş; Suriye, Ukrayna, Libya, Yukarı Karabağ gibi sahalarda operasyonel çalışmalar yürütmüş ve başarılı görevler icra etmiştir" dedi.

Haber Giriş Tarihi: 23.02.2024 18:40
Haber Güncellenme Tarihi: 23.02.2024 18:40
Kaynak: Netgercek Özel
MİT, hibrit yöntemlerle oyunu değiştirdi!

MİT, 2023 Faaliyet Raporu yayımlandı. Kalın, raporun sunuş yazısında, teşkilatın Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, bağımsızlığına, bütünlüğüne, güvenliğine, anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik görev ve faaliyetlerini kararlılıkla yerine getirmeyi sürdürdüğünü belirtti.

'HİBRİT MÜCADELE METODU BENİMSENDİ'

2023 yılının, uluslararası sistemin yeni krizler ve çatışmalar ile karşı karşıya kaldığı zorlu bir yıl olduğunu kaydeden Kalın, "Bölgesel ve küresel düzeydeki güç mücadelelerinin yanı sıra ekonomi, siyaset, enerji, teknoloji, iklim gibi çeşitli alanlarda yaşanan gelişmeler, ülkeleri yeni sınamalarla karşı karşıya bırakmıştır. Küresel ve bölgesel tehditlerin hibrit ve asimetrik hale gelmesiyle milli güvenliğin kapsamı giderek daha karmaşık hale gelmiş, güvenlik yapıları da çok katmanlı bir hal almıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı çeşitlenen ve karmaşıklaşan tehditler karşısında sahip olduğu farklı disiplinlere ait yeteneklerini 2023 yılında da koordinasyon içerisinde kullanmayı ve geliştirmeyi sürdürmüştür. Teşkilat, tehditlerle mücadelede; sahada aktif görev alma, operasyonel faaliyetlere ağırlık verme, yakın coğrafyalarda ve çatışma bölgelerinde milli çıkarlarımız lehine sahayı yönlendirme, istikrarsız coğrafyalarda sistem kurulmasına katkı sağlama, devletimizin olaylara yaklaşımına istihbari boyut sunma, aktif istihbarat diplomasisi yürütme ve diplomatik kırılmaların önüne geçme hususlarını benimsemektedir. Tehditlerin hibrit hale geldiği, geleneksel ve konvansiyonel güvenlik ve diplomasi yöntemlerinin yetersiz kaldığı günümüzde MİT, ülkemizin karşı karşıya olduğu asimetrik terör tehdidine karşı tüm istihbari, analitik ve operasyonel yeteneklerin etkileşimde olduğu hibrit mücadele metodunu benimsemiştir. Teşkilat, tehditlerin evrilmesi karşısında mücadele yöntemlerini sürekli değiştirmekte ve geliştirmektedir" dedi.

'ÖRGÜTÜ DEŞİFRE ETMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLDİ'

Teknolojiyi istihbaratın çarpan gücü olarak gören Teşkilat'ın, yürüttüğü çalışmalarda insan istihbaratı, sinyal istihbaratı, elektronik istihbarat, siber istihbarat, görüntü istihbaratı, uydu istihbaratı, İHA/SİHA teknolojileri, büyük veri analizi, yapay zeka uygulamaları gibi imkan ve kabiliyetlerden faydalandığını vurgulayan Kalın, şöyle dedi: "Çalışmalarında kurumlar arası koordinasyona azami özen gösteren Milli İstihbarat Teşkilatı, 2023'te de ilgili kurumlarla istihbari birçok konuda koordine kurmuş ve güvenlik güçleriyle yekpare hareket ederek çok sayıda müşterek operasyona imza atmıştır. Kurumlar arası eş güdümün başarılı sonuçları; terör örgütleri, organize suç yapıları, siber saldırılar ve casusluk faaliyetleri ile mücadelede somut olarak görülmektedir. Milli İstihbarat Teşkilatı terörle mücadele çalışmalarında, terör hedeflerine yönelik istihbarat toplamanın ötesine geçerek hedefi yok etme yöntemini izlemeyi sürdürmüştür. Bu kapsamda lider kadroların etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra örgütlerin hareket tarzını deşifre etmeye yönelik çalışmalara devam edilmiştir. 2023 yılında gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlar neticesinde, önceki yıllarda olduğu gibi çok sayıda PKK/KCK lider kadrosunun etkisiz hale getirilmesi ve örgüte ait kritik önem taşıyan altyapı tesislerinin imhası sağlanmıştır. Ayrıca, ülkemizde gerçekleşen terör eylemlerinin faillerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda örgüt unsurunun yurt dışından ülkemize getirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir."

'ÜST DÜZEY ÖRGÜT ÜYELERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

FETÖ'nün mahrem yapılanmaları ile gizli haberleşme yöntemlerini deşifre ederek örgütü görünür kılan MİT'in, özellikle yurt dışında faaliyet gösteren sorumlu düzeydeki FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesini sağlayarak mücadeleyi uluslararası boyuta taşıdığını işaret eden Kalın, "Yürütülen kararlı mücadele, FETÖ mensuplarına dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar devletimizin takibinde olduklarını hissettirmiştir. Radikal örgütlerle küresel düzeyde mücadele anlayışıyla, söz konusu örgütlerin ülkemizin çıkarlarına yönelik tehdit oluşturduğu alanlarda nokta operasyonlar icra edilmiştir. DEAŞ sözde lideri El Kureyşi başta olmak üzere üst düzey örgüt üyeleri etkisiz hale getirilmiş, radikal örgütlerin ülkemize yönelik eylem girişimleri engellenmiş ve yapılanmaları deşifre edilerek faaliyetleri akamete uğratılmıştır. Aşırı sol terör örgütlerinin, lider kadrolarının etkisizleştirilmesi çalışmaları sürdürülmüş, örgütlerin ülkemize yönelik başta Suriye olmak üzere çevre ülkelerden kaynaklı oluşturduğu tehdidin önlenmesine yönelik faaliyetlere ağırlık verilmiştir. Organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında; insan kaçakçısı, düzensiz göçmen, uyuşturucu kaçakçısı, organize suç örgütü mensuplarının faaliyetlerinin ve sınır geçişlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülmüştür" değerlendirmesinde bulundu.

'İSTİHBARAT DİPLOMASİSİ YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM ETTİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stratejik, dirayetli ve dönüştürücü liderliği doğrultusunda yeteneklerini geliştiren MİT'in, Türkiye'nin artan jeopolitik önemi ve etkinliği bağlamında taktik ve operasyonel süreçlerin yanı sıra stratejik istihbarata odaklandığına dikkat çeken Kalın, şunları kaydetti:

"Dış politikadan enerjiye, gıda güvenliğinden bölgesel ihtilaflara kadar stratejik önemi haiz tüm konularda devlet aklıyla hareket eden Teşkilat, ülkemizin hak ve menfaatlerini her zeminde koruyarak yeni imkan ve kabiliyetler geliştirmek için çalışmaktadır. Devletimizin milli menfaatlerini ilgilendiren tüm bölgelerde proaktif politika izleme vizyonu doğrultusunda Teşkilat, ülkemizin varlık gösterdiği her alanda faaliyetlerine devam etmiştir. Bu kapsamda MİT, 2023 yılında devletimizin ali menfaatleri çerçevesinde oyun değiştirici birçok hamleye katkıda bulunmuş; Suriye, Ukrayna, Libya, Yukarı Karabağ gibi sahalarda operasyonel çalışmalar yürütmüş ve başarılı görevler icra etmiştir. Muhataplarla ilişkilerde iş birliği ve rekabet dengesi gözetilerek yürütülen istihbarat diplomasisi faaliyetleri doğrultusunda, ülkemizin dış politikasına ilişkin hassas konuların uluslararası alanda resmi görüşmelere zemin teşkil edecek düzeye ulaştırılması çalışmaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda Teşkilat, İsrail-Filistin çatışmalarının sonlandırılması, ateşkes sağlanması, sivillere insani yardım gönderilebilmesinin önünün açılması, rehine takası konularında istihbarat diplomasisi faaliyetlerine yoğun şekilde devam etmektedir."

'BİRÇOK SİBER SALDIRI TESPİT EDİLEREK ÖNLEM ALINDI'

Diğer taraftan MİT'in Türkiye'ye yönelik espiyonaj, yıkıcı-bölücü faaliyetler, sabotaj ve psikolojik operasyon çalışmalarını sürdüren yabancı servislerin, uluslararası kuruluşların, güvenlik ve istihbarat şirketleri ile bunlarla bağlantılı kişi ve yapıların faaliyetlerini takip ettiği ve akamete uğrattığına belirten Kalın, şu ifadelere yer verdi:

"Son olarak İsrail'in casusluk şebekesinin deşifresinde olduğu üzere Teşkilat, Türkiye Cumhuriyeti’nin serbest bir espiyonaj sahası olmadığını her vakada ciddiyetle ortaya koymaktadır. Siber güvenlik konusunda atılım gerçekleştiren MİT, 2023 yılında da devlet görevlilerimize ve kritik kurumlarımıza yönelik birçok siber saldırıyı tespit ederek önlem alınmasını sağlamıştır. İlgili mevzuat doğrultusunda, kamuda şeffaflık, hesap verme anlayış ve sorumluluğunu gözeten bir yaklaşımla hazırlanan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 2023 Yılı Faaliyet Raporu, MİT'in kaynaklarını, yürüttüğü görevlerin icrasında etkin ve verimli kullandığını ortaya koymaktadır. Ülkemizin ve Teşkilatımızın değişen küresel ve bölgesel tehditlerle mücadelede kendine yeterli, ön alıcı, caydırıcı ve proaktif hareket tarzı benimseyerek kısa ve uzun vadeli gelişmeleri yönlendirebilen bir kapasiteye ulaşması hayati önemdedir. İnsan ve teknik kapasitesiyle öngörü yeteneği yüksek, hızlı karar verebilen, kaynaklarını etkin kullanan, kendini sürekli yenileyen akıllı bir organizasyon olarak hareket eden Milli İstihbarat Teşkilatı, devletimizin ve milletimizin korunmasında, bölgemizin huzurunda ve dünyamızın istikrarında kilit roller oynamaya devam edecektir. 97'nci kuruluş yıl dönümünü geride bırakan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın bir mensubu olmanın gururuyla Teşkilatımızın fedakar ve vefakar mensuplarına teşekkür ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." (DHA)

Kaynak: Netgercek Özel

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.